Ontwikkelvisie sportcomplex

Ontwikkelvisie sportcomplex

Locatie

Rotterdam

Opdrachtgever

N.v.t.

Kenmerken

Circa 2,8 hectare

Werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling

Omschrijving

De Ontwikkelcombinatie ontwikkelt voor eigen rekening en risico samen met enkele van haar partners een ambitieus gebiedsontwikkelingsplan voor de transformatie van een een kansrijk binnenstedelijk gebied in Rotterdam.

De studie gaat uit van het toevoegen van seniorenappartementen, studenten en starterswoningen, ingebed in groen en sportvoorzieningen.