Diensten

Diensten

De Ontwikkelcombinatie voelt zich thuis in vrijwel alle facetten van ruimtelijke vraagstukken. Zowel in gedelegeerde vorm als (gedeeltelijk) risicodragend, van regie tot uitwerking.

Acquisitiebegeleiding

 • Advisering optimaal beleggingsproduct;
 • Verzamelen en selecteren beleggingsaanbod;
 • Begeleiden biedingsproces;
 • Aankoop met due diligence onderzoek;
 • Coördinatie transactie.

Gebiedsontwikkeling

 • Inventarisatie ontwikkelpotentie met kansen en bedreigingen;
 • Uitwerken gebiedsontwikkelingsplan;
 • Kwartier maken en creëren betrokkenheid stakeholders;
 • Begeleiden buurtparticipatie en organiseren draagvlak omgeving;
 • Begeleiden van de realisatie van een gebiedsontwikkeling.

Vastgoed (her)ontwikkeling

 • Analyse huidige locatie en verkenning ontwikkelpotentie;
 • Opstellen ontwikkelplan met haalbaarheidsanalyse met aandacht voor stedenbouwkundige opzet en fiscaliteiten;
 • Bestemmings- en vergunningsaanvraag;
 • Coördinatie aanbesteding;
 • Verkooptraject (koop-aannemingsovereenkomsten).

Herstructurering en binnenstedelijke transformatie

 • Analyse huidige situatie met kansen en bedreigingen;
 • Uitwerking transformatie- en/of herstructureringsplan;
 • Inventariseren betrokkenheid stakeholders;
 • Begeleiden buurtparticipatie en organiseren draagvlak omgeving;
 • Begeleiden van de realisatie van het transformatieplan.

Bouwbegeleiding

 • Begeleiding en coördinatie bouwprojecten;
 • Adviseren van kosten efficiënte bouwmethoden;
 • Bewaken van de uitvoeringskosten en budget.