Home

Ruimte ontwikkelen

De Ontwikkelcombinatie creëert passende ruimte voor mens en omgeving. Bij voorkeur doen we dat samen met opdrachtgevers, partners en specialisten. Want in een samenwerking komen we het snelst tot het beste resultaat.

Brede expertise

Onze kracht zit hem in het samenbrengen van partijen vanuit onze brede expertise. Met uitgebreide kennis en ervaring kunnen wij het verschil maken op het gebied van conceptontwikkeling en planvorming, buurtparticipatie, milieuproblematiek, bestemmings- en vergunningsprocedures, verhuur & contractvorming, de aanbesteding van een project en realisatiebegeleiding.

Sterk netwerk

Dit doen wij zoveel mogelijk samen met sterk netwerk van professionals, van ontwerpers tot bouwers. Meerwaarde creëren door kennis en risico’s te delen is daarbij ons doel, vanuit transparantie en een helder proces.

Toegesneden dienstverlening

Wij initiëren, adviseren, coördineren en begeleiden van ontwikkeling tot realisatie. Of het nu gaat om (gebieds)ontwikkeling, herontwikkeling, herstructurering of binnenstedelijke transformatie.